اجرای پروژه مخابراتی برای شرکت ایرانسل

نگهداری سایت‌های اپراتورهای تلفن همراه

این خدمات شامل بررسی و مانیتورینگ شبکه USO ایرانسل ( کوه نور ) ، اعلام خرابی از طریق تیکت ، پیگیری و به روزرسانی آخرین وضعیت خرابی ، انجام عملیات میدانی در کلیه سایتهای تحویلی در سطح کشور اعم از بازدید های دوره ای   PM  و بازدیدهای موردی برحسب وقوع خرابی  CM و بررسی وضعیت ترافیکی و کیفیت سایتها می باشد.

در این خدمات وضعیت پایداری شبکه تحویلی بصورت 24 ساعته توسط تیم مانیتورینگ پروژه بررسی و هرگونه قطعی و آلارم از طریق اخذ تیکت به واحد فنی ارجاع و پس از اعزام کارشناس به سایت مذکور و رفع ایراد با به روز رسانی تیکت و با ذکر دلیل قطعی اقدام به بستن تیکت نموده و این چرخه بصورت مستمر درحال اجرا می باشد.

در همین راستا بازدیدهای دوره ای کامل ( PM ) و اقدامات پیشگیرانه ای اعم از آچار کشی کامل دکل و متعلقات و بررسی ایستایی دکل ، ترمیم ایزولاسیون کلیه کابلها ، بررسی ولتاژ ورودی و خروجی سیستم ، بررسی کیفیت و سلامت کلیه قطعات الکترونیکی و صحت سنجی ارسال به موقع آلارم ها و … به منظور تلاش در جهت جلوگیری و به حداقل رساندن وقوع قطعی بصورت سالیانه مطابق با برنامه زمانبندی اجرا و گزارش تصویری جهت ارائه به کارفرما تهیه و بایگانی می گردد.

سرفصل های اقدامات و پراکندگی سایتها در کشور

اجرای خدمات تامین نگهداری 750  سایت ZTE ایرانسل ( کوه نور) در کل کشور ( 23 استان )

 • اجرای کلیه خدمات تامین نگهداری به مدت سه سال شامل :
 • بررسی و مانیتورینگ 24 * 7 شبکه ( Front Office )
 • بررسی ، به روزرسانی و پشتیبانی فنی 24 * 7 شبکه ( Back Office )
 • بررسی و رفع ایرادات سایتها بصورت میدانی ( FLM )
 • انجام بازدیدهای سالیانه و بهینه سازی ( PM – CM )

عملکرد سه ساله TCH شبکه به تفکیک سال و ماه

عملکرد سه ساله TCH شبکه به تفکیک موارد Exclusion

پوشش سنجی (Drive Test) شبکه موبایل

این خدمات شامل پوشش سنجی سایتهای روستایی شبکه ایرانسل بعد از مرحله اجرا و راه اندازی صرف نظر از پیمانکار مجری طرح ، مستند سازی و ارائه گزارش مربوطه به کارفرما و اخذ تاییدیه می باشد.
در این خدمات روستای محل نصب تجهیزات بعنوان روستای اصلی و بعضا با توجه به مجاورت و تراکم روستاهای مجاور و مطابق با برنامه ارائه شده ، پوشش سنجی سایت در روستای اصلی و روستاهای مجاور و هدف انجام و پس از تهیه گزارش مراتب جهت پایش و در صورت نیاز اعمال تغییرات ملزوم به اداره کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت ارائه می گردد.
در اجرای این پروژه از پیمانکاران بومی در سطح استانهای کشور جهت امور میدانی استفاده و به جهت امور مانیتورینگ ، پیگیری و برنامه ریزی های ملزوم ، مستند سازی گزارشات و پیگیری تاییدیه مطلوب از کارفرما تیم های زیر در شرکت فعالیت می کنند.

پیشرفتها و اقدامات اجرا شده

 • در اختیار داشتن بهترین تیم فنی ZTE در کشور ( BO )
 • در اختیار داشتن تیم های فنی ( BO )Huawei , Ericsson & Nokia
 • همکاری با پیمانکاران محلی مجرب در جهت سرعت بخشیدن اجرای امور میدانی
 • سرعت بخشیدن و بهبود وضعیت Ticketing  و رفع ایرادات سایتها ( MTTR Improvement )
 • بهبود وضعیت TCH شبکه در طول سه سال ( 80% to 98% )
 • تهیه نرم افزار PM به جهت سرعت بخشیدن و بهبود وضعیت اجرای بازدیدهای سالیانه
 • تهیه اطلاعات کلی و تکمیلی شبکه به همراه کلیه کسریها و نواقص موجود به جهت بهسازی در صورت تایید
 • بررسی وضعیت TCH و KPI شبکه بصورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه در راستای کنترل و بهبود وضعیت
 • تهیه 6 انبار محلی در سطح کشور متناسب با پراکندگی سایتهای تحویلی و میزان تجهیزات موجود در استان

وضعیت و پراکندگی انبارهای پروژه