افغانستان

افغانستان کشوری در جنوب آسیاست که با کشورهای ایران، ازبکستان، چین، پاکستان و تاجیکستان دارای مرز خشکی است. پایتخت افغانستان شهر کابل است که به عنوان مرکز اداری و سیاسی کشور شناخته می شود. مساحت آن ۶۵۲۸۶۴ کیلومتر، که به لحاظ وسعت چهل و یکمین کشور بزرگ جهان به شمار می آید. افغانستـان دارای ۳۴ استان (ولایات) و حدود چهارصد شهرستان است. جمعیت آن در سال 2022 حدود ۴۰٬۵۴۵٬۹۵۷ نفر می باشد.               

فارسی دری و پشتـو زبان‌های رسمی این کشور و دین رسمی آن اسلام است. این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که خاور، جنوب، باختر و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند.

بیش از چهار دهه جنگ و تحریم های متعدد، این کشور را فقیر و در زمره ناامن ترین مناطق جهان قرار داده است. مشکلات و مسائل داخلی ناشی از کودتا و جنگ های پی در پی، سبب شده است تا بیش از 2 میلیون از افراد بومی آواره شده و غیرنظامیان بسیاری نیز کشته شوند. بی ثباتی های سیاسی، مسائل حکومتی و اقلیم خشک افغانستان، از جمله موانع توسعه این کشور فقیر به شمار می روند.

کشور افغانستان توسط مسیرهای جاده ای و زمینی احاطه شده و دسترسی آن به آب های آزاد ممکن نیست. همین مسئله تاثیـر منفی بر رشد اقتصادی و روابط تجاری افغانستان با سایر کشورها داشته است. دارا بودن وجوهات مشترک قوم افغان با ایرانی ها و همچنین اشتراکات سیاسی و فرهنگی، از جمله موارد مهمی در بحث تجارت ایران با این کشور می باشد.