الکترونیک و مخابرات

مخابرات

 

 • سرویس IMS
 • سرویس  VTS دریایی
 • انواع داشبوردهای هوشمند مدیریتی ارتباطات و جمع‌آوری داده
 • توسعه و تجهیز مراکز مانیتورینگ و پایگاه‌های تحلیل داده‌های هوشمند
 • بسترهای ارتباطی به عنوان زیرساخت هوشمندسازی در حوزه نفت و گاز و دریانوردی

الکترونیک

 

 • انواع کنتورهای هوشمند گاز و برق و آب مبتنی بر بسترهای «NB-IOT» و «LORA» به همراه پلتفرم تحلیل داده
 • سامانه جامع و یکپارچه مدیریت ناوگان حمل و نقل و توزیع (AVL)
 • شبکه اعلان حریق هوشمند
 •  کیت «ECU» خودرو بنزینی
 • کیت «ECU» خودرو دوگانه سوز
 • کیت «ABS»
 • دستگاه تستر «ABS»
 • سنسور اکسیژن