بیمارستان سیار

بیمارستان و کلینیک سیار به منظور ارائه تسهیلات بهداشتی و درمانی توسط تیم مهندسین متخصص و مجرب در سه زمینه تریلر بیس، ترک بیس و گراند بیس طراحی و ساخته می شوند که به صورت ماژولار است و برای مقابله با بسیاری از بیماری ها، آسیب ها و تهدیدات فوری در شرایط بحرانی، در نزدیکی محل حادثه راه اندازی می گردد.

این بیمارستان ها همان قابلیت حیاتی مراکز درمان ثابت را دارا می باشد که می توان در زمان کوتاه به مکان مورد نظر حمل، راه اندازی و شروع به بهره‌برداری نمود و با توجه به نوع نیاز و برحسب ضرورت، انواع مختلف امکانات و تجهیزات در آن لحاظ می گردد.
امکانات و تجهیزات بیمارستان کلینیک سیار ماژولار شامل: بخش اتاق اورژانس ، جراحی ، دیالیز، رادیولوژی ، سی تی اسکن ، بخش آزمایشگاهی ، مراقبت های ویژه ، ام آر آی و داروخانه سیارمی باشد.