تأمین قطعات و تجهیزات

تأمین کنندگان شرکت

 • شرکت SCS
 • شرکت CST
 • شرکت ABP
 • شرکت NOVASYS
 • شرکت موج آیند فرافن
 • شرکت Ruby Electronics
 • شرکت پاییز پارسه تجارت اروند
 • شرکت رادوین پویش صنعت ایستا
 • شرکت Shenzhen Silver Electronics
 • شرکت  Pacton Technologies SDN BHD
 • شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان (کارخانجات فیبر نوری)