عمان

صادرات به عمان، کشوری در خاورمیانه واقع در شبه‌جزیره عربستان است، می‌تواند فرصت‌هایی در حوزه تجارت و صادرات فراهم کند. عمان یک کشور با اقتصاد چندقطبی است که بر اساس منابع نفتی، گاز طبیعی و صنایع دیگر نظیر صنایع معدنی، ساختمانی، پتروشیمی و کشاورزی تأمین می‌شود. در زمانی که صنعت نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد عمان به کار می‌رفت، اما اکنون کشور در حال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و توسعه صنایع داخلی است.

برخی از محصولات صادراتی اصلی عمان شامل نفت خام و محصولات نفتی، گاز طبیعی، مس، اسید سولفوریک، سنگ‌های قیمتی، سنگ‌های ساختمانی، فسفات و محصولات شیمیایی است. همچنین، عمان میزبان بنادر مهمی است که فرایند صادرات را تسهیل می‌کند. بنابراین، امکان صادرات محصولات به صورت دریایی از طریق بنادر عمان وجود دارد.

صادرات فناوری

اجرای شبکه FTTH عمان:

بخش­هایی از توسعه شبکه FTTH شهر مسقط انجام گردید. این پروژه پس از همه گیری کرونا به علت محدودیت های ایجاد شده متوقف گردید. با مذاکرات انجام گرفته احتمال واگذاری مجدد بخش­هایی از پروژه به این شرکت بوجود آمده است.